Mystery Caches


GC7KGE9 RF 2018 Double Trouble

N 56 E 010 0 TRIAQUATTUORONEQUINQUEONETWO QUATTUORSEVENNEUNFÜNFNEUNTWO VIERZWEIFÜNFTWOTHREENEUNTRIA FÜNFQUATTUORFOURTHREEVIERTWOONE NEUNFÜNFTWOONEQUATTUORSIXNEUN ZWEIQUATTUORFOURZWEINITWOTWOFÜNF DUOOCTOOCTOOCTONULSEXSEXTRIAZWEININE


GC7KGG3 RF 2018 Spanish eyes

 

13 24 33 13 34 43 15 24 43 14 34 43 13 24 33 13 34 33 45 15 51 15 13 45 11 44 42 34 34 13 23 34 45 33 34 13 15 42 34 13 15 42 34 44 42 15 43 34 13 23 34 13 15 42 34 14 34 43


GC7KGF9 RF 2018 Devil in disguise

 

Early morning rain
Dancing Queen
Chiquitita
Funny how time slips away
Blue Hawaii
Fernando
Edge of reality
I will be home again
Ring ring
Jailhouse Rock
Thank you for the music
A mess of blues
Johnny B. good
When I kissed the teacher
Just call me lonesome
Dixieland Rock
Dum dum diddle
Just because
Mamma Mia
Cry in the chapel
Always on my mind


GC7KGFM RF 2018 Suspicious minds

> BCAFE CFEAD GBFAD CBAFE BACGE BDGFE DBFGC
> FBCGD GDFBA BGCDF GFCBD CBAGF BDFGC CGFEA GDFCA


GC7KGGA RF 2018 YouTube The King of Rock’n’roll

DK: Du kender sikkert Elvis, men hvor meget ved du om hans musik- og filmkarriere? Har Elvis mødt Dronning Margrethe II? Det ved du meget mere om når du har løst denne mystery. Alle informationer kan findes på nettet og det er ikke nødvendigt at besøge Elvis museet i Randers for at løse opgaven eller finde cachen. God fornøjelse!!!
– Se filmen her og find svarene på nedenstående spørgsmål –

EN: You probably know Elvis, but how much do you know about his music and film career? Did Elvis meet the Queen of Denmark Margrethe II? You will know much more about Elvis when you have solved the mystery. All information can be found online and it is not required to visit the Elvis museum in Randers to solve the puzzle or find the cache. Enjoy!!!
– Watch the movie and find the answers to the questions below –

EN: Du kennst wahrscheinlich Elvis, aber wie viel weißt du über seine Musik- und Filmkarriere? Hat Elvis die dänische Königin Margrethe II getroffen? Du wirst viel mehr über Elvis wissen, wenn du das Rätsel gelöst hast. Alle Informationen können online gefunden werden und es ist nicht erforderlich, das Elvis Museum in Randers zu besuchen, um das Rätsel zu lösen oder den Cache zu finden. Viel Spaß!!!
– Sehen Sie sich den Film an und finden Sie die Antworten auf die Fragen –

 

Spørgsmål/Question/Frage 1:
1938 A=6
1948 A=0
1952 A=4

Spørgsmål/Question/Frage 2:
Jupiter B=4
The Moon B=8
Sun B=0

Spørgsmål/Question/Frage 3:
En/One/Eins C=1
To/Two/Zwei C=3
Tre/Three/Drei C=5

Spørgsmål/Question/Frage 4:
1959 D=3
1960 D=4
1961 D=5

Spørgsmål/Question/Frage 5:
1939 E=2
1945 E=7
1949 E=9

Spørgsmål/Question/Frage 6:
Tyskland/Germany/Deutschland F=1
Canada/Canada/Kanada F=2
Japan/Japan/Japan F=8

Spørgsmål/Question/Frage 7:
Vegetar burger/Vegetarian burger/Vegetarischer Burger G=3
Jordnøddesmør sandwich/Peanut Butter Sandwich/Erdnussbutter Sandwich G=9
Pizza/Pizza/Pizza G=0

Cachen findes på/Find the cache here/Sie Finden die Dose hier: N56 26.ABC E010 0D.EFG.

GeoCheck.org


GC7KGGT RF 2018 Elvis on Prime time

13 23 79 11 67 23 89 71 83 47 13 23 79 11 43 23 43 11 13 23 79 11 71 83 47 47 43 11 101 11 61 47 101 11 61 47 71 19 61 11 11 13 23 79 11 11 23 17 19 71 67 23 89


GC7KGHM RF 2018 myst08

Find the coordinates in this puzzle and you will find the coordinates to the cache


GC7KGH7 RF 2018 Long tall Sally

FOFE MOM SOSEK OKSO STO TOS OSEK OKSO SNON ULOL TOTR OREE NON TOT INON ULLO LFOF IROR ENON ULOL FOFI RORE FOFE MOM


GC7KGJ3 RF 2018 Fatal Attraction

Elvis has left the building. To go sightseeing.

Dansk Cachen er ikke gemt på ovenstående koordinater, men på

N??°??.0?? E??°?.???


English The cache is not hidden at the starting coordinates. To determine the hiding place, follow in Elvis’ footsteps to visit the places shown above (but don’t you step on his blue suede shoes).


GC7KGJK RF 2018 – TEAM WORK about Elvis af MandagsBanden

Cachen er ikke på startkoordinaterne; men indenfor 20 meter af disse finder I to modeller af ting, som Elvis har brugt.
Ved hver af disse ting finder i nogle informationer, som skal omsættes til et årstal. Disse årstal skal indsættes i følgende formel: N 56° 26. G-1842
E 10° 3. M-1200

Som titlen og attributterne antyder, kan man ikke få disse informationer frem alene, men må samarbejde med en anden geocacher for at få dem.
Rigtig god fornøjelse

The cache is not on the start coordinates; but within 20 meters of these you will find two models of things that Elvis has used.
For each of these things you will find some information that should be translated to an annual. These years should be inserted in the following formula: N 56 ° 26. G-1842
E 10 ° 3. M-1200
As the title and attributes suggest, you can not get this information on your own, but you must work with another geocacher to get them.
Enjoy


GC7KGJC RF 2018 Elvis fun Facts

Solve the puzzle and get the coordinate to the cache

Cachen findes på N 56° 2A.BCD E 010° 0W.XYZ

 • “Elvis – Aloha from Hawaii” blev vist i 40 lande og blev set af flere mennesker end den første månelanding. Ja: A= 6, Nej A=7
 • I løbet af sin karriere optrådte Elvis både i Nordamerika og i Europa Ja: B=5, Nej: B=0
 • Da Elvis fyldte 11 år, ønskede han sig en cykel, han fik en guitar. Ja: C=7, Nej: C=8
 • I 1954 fik Elvis en amatør-rolle i en gospelkvartet – 2 år før hans egentlige gennembrud Ja: D=2, Nej= D=3
 • Elvis havde en yngre tvillingebror Ja: W=2, Nej: W=3
 • Udover at være King of Rock’n Roll var Elvis også indehaver af det sorte bælte i karate Ja: X=5, Nej: X=6
 • Ud af de 600 numre, Elvis indspillede, skrev han kun 3 af dem Ja: Y=4, Nej: Y=6
  Elvis holder rekorden for flest Billboard top-40 hits med 100 stk. Ja: Z=4, Nej: Z= 6

You can find the cache here N 56 ° 2A.BCD E 010 ° 0W.XYZ

 • “Elvis – Aloha from Hawaii” was shown in 40 countries and was seen by more people than the first moon landing. Yes: A = 6, No A = 7
 • During his career, Elvis performed in North America and Europe Yes: B = 5, No: B = 0
 • When Elvis was 11, he wanted a bike, he got a guitar. Yes: C = 7, No: C = 8
 • In 1954, Elvis got an amateur role in a gospel quartet – 2 years before his actual breakthrough Yes: D = 2, No = D = 3
 • Elvis had a younger twin brother Yes: W = 2, No: W = 3
 • Besides being King of Rock’n Roll, Elvis was also the owner of the black belt in karate Yes: X = 5, No: X = 6
 • Of the 600 songs Elvis recorded, he wrote only 3 of them Yes: Y = 4, No: Y = 6
 • Elvis holds the record for most Billboard top-40 hits with 100 pieces. Yes: Z = 4, No: Z = 6