Få svar på dine spørgsmål

Vi har tilføjet en FAQ til hjemmesiden. Her vil du kunne finde svar på mange af de spørgsmål vi modtager fra Facebook og på mail. Du finder FAQ’en i menubjælken øverst på siden.